Dit is een online test die uit kan wijzen dat u problemen met uw prostaat zou kunnen hebben. Kies welk antwoord uw situatie beschrijft en klik op "volgende vraag".

Vraag 1:


Zit er minstens 2 uur tussen de momenten dat u moet plassen? (2 uur is de normale tussentijd)

 ja
 nee